Kampania na rzecz naturalnej diety w przedszkolu
  

Organizator – FIMI

 

Fundacja Instytutu Medycyny Integracyjnej 

 

Celem FIMI jest:

1. działalność na rzecz rozwoju wiedzy w dziedzinie medycyny integracyjnej, profilatyki i edukacji zdrowotnej rodziny: dzieci, dorosłych.

2. popieranie i rozwijanie wzajemnej współpracy ośrodków w kraju i za granicą zajmujących się dziedziną wymienioną w punkcie 1.

3. skupienie wokół idei Fundacji lekarzy, psychologów, pedagogów, przedstawicieli nauk i społeczników, którzy chcą wpierać rozwój profilaktyki i leczenia zdrowia rodziny.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a. działalność szkoleniową, terapeutyczną, doradczą oraz informacyjną, organizowanie wykładów, spotkań, szkoleń i kursów,

b. stwarzanie korzystnych warunków dla rozwijania społecznej, naukowej i edukacyjnej działalności,

c. utrzymywanie wysokiego poziomu merytorycznego osób udzielających pomocy oraz kształtowanie ich świadomości etycznej w kontekście praktyki  zawodowej,

d. prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej z zakresu medycyny integracyjnej, współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi oraz wszelkimi  instytucjami, w zakresie stosowania i rozwijania teorii oraz praktyki diagnostyki i leczenia oraz profilaktyki,

e. utrzymywanie kontaktów z innymi towarzystwami naukowymi i ośrodkami o podobnym profilu działania w kraju i za granicą.

Adres: ul. Długa 10/79, 32-065 Krzeszowice

KRS: 0000393977

NIP: 5130230238

Konto: Bank Pekao SA  26 1240 1444 1111 0010 4180 0862

Prezes Fundacji: Marek Lorenc, kontakt: instytut@medycynaintegracyjna.pl

Organizator Kampanii

Fundacja „Instytut Medycyny Integracyjnej”

Organizatorem Kampanii na rzecz naturalnej diety w przedszkolu „Zdrowy Przedszkolak” jest Fundacja „Instytut Medycyny Integracyjnej”.

Małe Ogródki
Książka kucharska dla przedszkola-ków w pliku PDF.

Małe ogródki - książka kucharska dla przedszkolaków
Wykonanie i hosting