Kampania na rzecz naturalnej diety w przedszkolu
  

Zabawy logopedyczne


O tym, jak wielkie znaczenie dla rozwoju dziecka ma prawidłowy rozwój mowy, nie trzeba nikogo przekonywać. Stanowi on podstawę kształtowania się osobowości, umożliwia nawiązywanie kontaktów z najbliższymi, a potem z rówieśnikami. Jeśli proces rozwoju mowy przebiega prawidłowo, prawidłowy jest też proces myślenia, gdyż oba zjawiska łączą się ze sobą bardzo ściśle. Rozwój słuchu, poprawne wymawianie wszystkich głosek, doskonalenie umiejętności wyrazistego mówienia, bogacenie słownictwa, stanowią jeden z najważniejszych elementów przygotowujących dziecko do podjęcia nauki szkolnej.
Zabawy logopedyczne są adresowane do wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym. Dzięki ćwiczeniom prowadzonym w formie zabawowej utrwalamy prawidłową wymowę, zapobiegamy wadom, korygujemy zaburzenia.

Bawiąc się w rozwiązywanie zagadek, powtarzanie wierszyków, opowieści, zabawy ruchowe i inne, będziemy wykonywać ćwiczenia:
Oddechowe – najczęściej podczas mówienia dzieci wypowiadają zdania zarówno na wydechu jak i na wdechu. Wygłaszany tekst jest mówiony ciszej, mniej wyraźnie. Proponowane ćwiczenia poprawiają wydolność oddechową, sprzyjają wydłużaniu fazy wydechowej, co powoduje poprawę jakości mowy. Działają odprężająco i dają lepsze samopoczucie.
Słuchowe – stanowią one bardzo ważną grupę ćwiczeń logopedycznych, ponieważ często opóźnienia czy zaburzenia rozwoju mowy pojawiają się na skutek opóźnień rozwoju słuchu fonematycznego. Stymulując funkcje słuchowe przyczyniamy się do rozwoju mowy dziecka.
Fonacyjne – nauka właściwego posługiwania się głosem. Ułatwiają m.in. pozbycie się piskliwego bądź krzykliwego głosu u dzieci.
Logorytmiczne – połączenie ćwiczeń rytmicznych z elementami gimnastycznymi.

Usprawniające narządy mowne – „gimnastyka buzi i języka” pomaga dzieciom z wadami wymowy, wypracowuje właściwe układy warg, języka,
dolnej szczęki i zębów, podniebienia miękkiego oraz rozwija wyczucie ich położenia, dzięki czemu wypowiadane słowa mogą brzmieć poprawnie. Natomiast u dzieci bez wad wymowy, doskonali sprawność mięśni i utrwala poprawną artykulację.

Artykulacyjne – pomagają w pokonywaniu trudności związanych z wymową nowych  głosek, a także utrwalają prawidłową wymowę głosek już istniejących w mowie dziecka.

CELE WARSZTATU:

– wspomaganie i stymulowanie rozwoju mowy dzieci,

– utrwalanie prawidłowej wymowy,

– zapobieganie powstawaniu nieprawidłowych zachowań językowych (wad wymowy),

– osiągnięcie przez dzieci umiejętności sprawnego komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi z bliższego i dalszego środowiska wychowawczego.

Warsztaty prowadzi pedagog, logopeda dyplomowany

Anna Czajkowska,

Kontakt: tel.607 166 215,

ania@logopedzi.pl

www.logopedzi.pl

Małe Ogródki
Książka kucharska dla przedszkola-ków w pliku PDF.

Małe ogródki - książka kucharska dla przedszkolaków
Wykonanie i hosting